9 gennaio 2018 presentazione del nuovo numero di Limes “Trimarium, tra Russia e Germania” al Mercato Centrale

Martedì 9 gennaio alle 19:00, nel nostro #SpazioFare al secondo piano di #ViaGiolitti36, ospiteremo la presentazione del nuovo numero di Limes, il 12/2017, “Trimarium, tra Russia e Germania”.

Parteciperanno alla presentazione:
Lucio Caracciolo – Direttore di Limes
Dario Fabbri – Giornalista, consigliere scientifico e coordinatore America di Limes.
Federico Petroni – Consigliere redazionale di Limes, responsabile del Limes Club Bologna.

9 – 11 gennaio 2018 “Mostra delle opere dell’Association of Italian Chinese Poets, Calligraphers and Painters” all’Acquario Romano

CONSULTA DEGLI ARTISTI CINESI DELL’ASSOCIATION
OF ITALIAN CHINESE POETS, CALLIGRAPHERS AND PAINTERS

4 edizione Mostra delle opere dell’Association of Italian Chinese Poets, Calligraphers and Painters.
A cura di Wang Yongxu

Acquario Romano
Piazza Manfredo Fanti 47 Roma Sala Centrale e Spazio “Monitor P”
ingresso libero

Opening Martedì 9 gennaio 2018
ore 10: 00—18:00 9-10-11 gennaio 2018

In occasione della quarto edizione dell’Association of Italian Chinese Poets, Calligraphers and Painters, tre giorni che mette in un unico evento in Acquario Romano, L’Associazione presenta una mostra di 61 artisti cinesi tra la sala centrale e spazio “Monitor P”. Nella mostra odierna che ci saranno più di 100 opere di poesia, calligrafia e pittura cinese create dai membri dell’ associazione. L’iniziativa ha lo scopo di proporre in Italia alcuni aspetti di nicchia dell’arte cinese più recente che, pur con tecniche tradizionali e una forte ispirazione classica ci aiutano a riflettere sulla contemporaneità dell’affascinante Paese orientale con la collaborazione dell’associazione culturale FUNSPACE ART.

Gli Artisti
Chen Jianzong , Chen Wenlin, Chen Xiaodan, Dou Fengzhan, Fu Zelin, Gao Shuchong, Guo Li,
Huang Dengzi, Huang Jingyun, Jin Guanjun , Jin Ruize, Li Xi, Li Yajun, Li Na, Li Wujun, Lin Lihua,
Lin Yongquan, Lin Changman, Luo Peixi , Mu Yun , Ou Wen, Pan Jinbao, Pan Changdong,
Pan Zhongqian, Peng Shuai, Qi Tian, Sun Yu, Wen Xingkuan, Wu Jin, Wu Shuangxiong, Wu Weijian,
Wu Zhiping, Xia Xiaoming, Xiao Dequan, Xu Guanguan, Xu Jianqing, Xu Mengsheng, Yang Guoming, Yang Liufei , Ye Fuqing, Ye Xiaolei, Yin Yinhai, Yu Shiquan, Zhan Yingbiao, Zhang Linkun, Zhang Yinzhuang, Zhao Jiugao, Zheng Haiou, Zheng Yalei, Zheng Yuquan,Zhong Jiahua, Zhou Bixiang, Zhou Fengzong, Zhou Jianguang, Zhou Jianhuang, Zhou Liwei, Zhou Liangbin, Zhu Baocang , Zhu Guanmeng,
Zhu Wenhai, Zhuang Huimin